Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Kamerový systém

Městský kamerový dohledový systém, zahrnuje 7 ks rotačních a 9 ks pevných kamer (viz obrázek: Přehled monitorovaných prostor) byl ve městě rozmístěn dle požadavků Policie ČR (PČR) obvodní oddělení Vizovice. Kamerový systém monitoruje veřejná prostranství území města (viz obrázek: Přehled snímaných prostor). Kontrolní monitory kamer jsou umístěny pouze na služebně PČR Vizovice, která má tak jako jediná přístup k záznamům z bezpečnostních kamer. Pomocí monitorovacího systému získá PČR Vizovice dokonalý přehled o veřejném pořádku, dopravní situaci na hlavních komunikacích, aj. Monitorovací systém se stane efektivním pomocníkem, zejména v době pořádání velkých akcí typu Master of Rock, Trnkobraní, aj.
                            
ROPZnakPČR logo
 
Investiční akce byla realizována za podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (http://www.rr-strednimorava.cz).
 
Občané a návštěvníci města jsou na existenci městského kamerového systému upozorněni informačními tabulkami a samolepkami, které jsou rozmístěny při vjezdech do města a v místech prováděného monitoringu. Tato povinnost pramení ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Viz obrázky níže.
 
KameryKamery