Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Možná rizika a ohrožení

Kde získat informace o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události.

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě

 • a) § 15 odst. (4) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů:
 • „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“
   
 • b) § 21 odst. (3) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):
 • „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.“
   
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)
 
 • § 23 odst. (1) písm. b) a § 24 odst. (1) písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů:
 • „Pokud okresní úřad zahrne do havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, t.j. vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií), informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací, organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci.“

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu

a) § 15 odst. (4) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů:

„Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení,s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“

 

b) § 21 odst. (3) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):

„Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.“

 •  

Informace o tom, jak se zachovat při mimořádné události a ochránit tak sebe i své blízké, naleznete na stránkách projektu "Vaše cesty k bezpečí" . Další užitečné rady pak obsahuje série videoklipů "Štěstí přeje připraveným" a dětem a mládeži jsou určeny animované spoty "Hasiči varují".

Možná rizika a ohrožení v ORP Vizovice

Základní informace o ohroženích, které se týkají občanů ORP Vizovice jsou uvedeny v přiloženém souboru. Město Vizovice (ORP Vizovice) eviduje vybraná možná ohrožení na území ORP Vizovice. Tyto informace jsou uvedeny v Krizovém plánu ORP Vizovice.

Konkrétní informace z tohoto plánu lze vyžádat u zpracovatele krizového plánu (Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje) nebo u ORP Vizovice - referent krizového řízení - 777 471 108).