Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Prevence kriminality

Doporučení seniorům

Prevence kriminalityStarší lidé se často stávají terčem Zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků, i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu

Když víte, co vás může ohrozit, máte větší šanci se nebezpečí bránit.

 Jak se chránit před okradením 

 • Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
 • Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
 • Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
 • Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
 • Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
 • Když v tramvaji nebo autobusu čtete, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
 • Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
 • Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš z blízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na ulici doporučujeme vybírat peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
 • Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.

Aktivní ochrana před ohrožením se určitě vždycky vyplatí.

 

 Jak předcházet riziku přepadení

 • Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
 • Kabelku nebo tašku noste v ruce či rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
 • Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
 • Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
 • Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
 • Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho
 • bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí.
 • Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
 • Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat na pomoc.
 • V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte,
 • možná i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
 • Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních hodinách.
 • V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.

 

 Jak se vyhnout podvodu

 • Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
 • Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího ne­vpouštějte do svého bytu.
 • Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
 • Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umož­ní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bez­pečněji.
 • Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho slu­žební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabíze­nou službu nestojíte.
 • Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
 • Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
 • Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nej­rychleji přivolat pomoc.
 • Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných přísluš­níků, natož cizích lidí, k podpisu závažných doku­mentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
 • Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohod­ných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.

 

 Jak zabezpečit majetek

 • Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vŽdy, když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.
 • Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří. nebo různých mechanických zábranných prostředků jako jsou např. bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.
 • Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využiti domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové výstavbě).
 • Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomní. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
 • Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste doma.
 • Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čí­sla apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.
 • Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
 • Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným zařízením pro uzamčení řadící páky nebo volantu. Je možné si opatřit i elektronické alarmy či imobilizéry zapalování.

 Jak se chovat v silničním provozu

 • V dopravním provozu buďte pozorní. Při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno přechody se světelnou signalizací a vyznačené přechody.
 • Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných ba­rev. Abyste byli lépe vidět v šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení nebo hůl nášivkami nebo nálepkami z reflexního materiálu, který ve světlech projíždějí­cích vozidel výrazně září.
 • Nesedejte za volant, pokud se necítíte dobře. Řízení raději odložte na dobu, kdy budete v lepší kondici.
 • Pokud nemusíte, nevyjíždějte se svým autem v do­pravních špičkách.
 • Nezapomínejte na pravidelné zdravotní prohlídky, které zákon přikazuje řidičům od věku 60 let a které potvrdí vaši způsobilost k řízení.
 • Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hu­stotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
 • Seznamte se s pravidly, která stanovují, jak a čím má být kolo vybaveno. Dbejte především na funkci brzd, kolo mějte řádně osvětlené zejména při snížené viditelnosti.
 • Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, nefo­remných a těžkých nákladů.