Město Vizovice
Vizovice

Poskytování informací

Pozn.
Dokumenty  jsou po uplynutí doby vyvěšení  automaticky staženy z úřední desky a  přesunuty do archivu jednotlivých sekcí ÚD. Záznamy lze vyhledávat dle jednotlivých let zveřejnění.

Jednotlivé žádosti o informace jsou řešeny dle vydané směrnice č. 1/2014 o Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 

Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.