Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Poskytování informací

Pozn.
Jednotlivé žádosti o informace jsou řešeny dle vydané směrnice 1/2022 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999.

Vyvěšeno: 15. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 12. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Poskytnutí informace z rozhodnutí za období od 01.04.2024 - 30.06.2024 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Poskytnutí informace k umístění reklamních zařízení p. č. 3434/26 a p. č. 404/1 v k. ú. Vizovice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informací k rozhodnutí odstranění staveb právnických osob Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí koordinovaného stanoviska Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informací k reklamním zařízením na p.č. 259 a p.č.1205 v k. ú. Vizovice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 20. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informací ke stavebnímu povolení v k.ú. Lutonina Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informací umístění reklamních zařízení v k. ú. Vizovice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí žádosti o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 11. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 8. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informace k umístění reklamního zařízení Lutonina Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informace - povolení k umístění reklamních zařízení v k.ú. Vizovice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informace - povolení k umístění staveb pro reklamu Vizovice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 13. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informace - povolení k umístění reklamního zařízení Zádveřice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 13. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informace - k zajišťování obrany ČR Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informací ke stavbám na pozemcích v k. ú. Jasenná Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informace - územní plánování a stavební řád Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 5. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informací - investiční plány 2024 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 5. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Žádost o poskytnutí informace - správní řízení v lokalitě BI272 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - Zpráva o uplatňování Územního plánu Všemina Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - prověření oznámení o přestupku Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - povolení staveb Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - protokolu o provedené kontrolní prohlídce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - protokolu o provedené kontrolní prohlídce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace o uzemním plánování a stavebním řádu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace oprávněnosti staveb na p.č. 4522/16 v k.ú. Vizovice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - rozhodnutí o umístění a povolení stavby Jasenná Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - správní řízení v části území BI272 od 01.03.2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - projednání změny č. 1 UP Zádveřice - Raková Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - podané námitky a připomínky k opatřením obecné povahy Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - zápis o průběhu jednání RMV, ZMV Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádu pozemních staveb právnických osob Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 11. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - Poskytnutí dokumentů k jednání ZMV dne 26.6.23 bodu 5 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - rozhodnutí povolení odstranění staveb právnických osob Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 13. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - informace o správních řízeních v lokalitě BI 27 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - stavební úpravy objektu ev.č. 3 Ublo Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - nakládání s odpadními vodami Ublo Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - rozhodnutí o umístění staveb Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 11. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace Územní plán Veselá - návrh zadání Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace o územním plánování a stavebním řádu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - rozhodnutí o přestupku dle z.č. 274/2001 Sb., Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 30. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - řízení v lokalitě BI272 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace investičních plánů města pro rok 2023-2024 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 20. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - zápis o průběhu jednání RMV dne 23.01.2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - vydaná vyjádření k lokalitě BI27 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - pasportu komunikací Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace investičních plánů města pro rok 2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace o územním plánování a stavebním řádu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Poskytnutí informace - přestupkové řízení Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 2. 2022 Datum sejmutí: 3. 2. 2025
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 11. 2020
Vyvěšeno: 13. 7. 2020 Datum sejmutí: 29. 7. 2020
Vyvěšeno: 4. 3. 2020