Město Vizovice
Město Vizovice

Poskytování informací

Pozn.
Jednotlivé žádosti o informace jsou řešeny dle vydané směrnice 1/2022 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999.

Žádost o poskytnutí informace - informace o správních řízeních v lokalitě BI 27 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - stavební úpravy objektu ev.č. 3 Ublo Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - nakládání s odpadními vodami Ublo Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - rozhodnutí o umístění staveb Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 11. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace Územní plán Veselá - návrh zadání Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace o územním plánování a stavebním řádu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - rozhodnutí o přestupku dle z.č. 274/2001 Sb., Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 30. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace - řízení v lokalitě BI272 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace investičních plánů města pro rok 2023-2024 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 20. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - zápis o průběhu jednání RMV dne 23.01.2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - vydaná vyjádření k lokalitě BI27 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informací - pasportu komunikací Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace investičních plánů města pro rok 2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Žádost o poskytnutí informace o územním plánování a stavebním řádu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Poskytnutí informace - přestupkové řízení Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 2. 2022 Datum sejmutí: 3. 2. 2025
Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 30. 11. 2020 Datum sejmutí: 1. 12. 2023
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 11. 2020
Vyvěšeno: 13. 7. 2020 Datum sejmutí: 29. 7. 2020
Vyvěšeno: 4. 3. 2020