Město Vizovice
Vizovice

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Číslo jednací: MUVIZ 017816/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 006339/2020

Datum sejmutí: 21. 1. 2021 Zodpovídá: Ing. Martin Pacoň