Město Vizovice
Vizovice

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Číslo jednací: MUVIZ 000672/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 017816/2020

Datum sejmutí: 1. 2. 2021 Zodpovídá: Ing. Martin Pacoň