Město Vizovice
Město Vizovice

Poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb. - komunikace Zádveřice-Raková

Číslo jednací: MUVIz 018172/2020

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve věci pozemní komunikace v obci Zádveřice-Raková

Poskytnutí informace

 

 

Zodpovídá: Bc. Marie Balusková