Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Bezpečnostní rada ORP Vizovice

Bezpečnostní rada je poradní orgán pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb., § 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada vyhodnocuje stávající stav, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a stanovuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají nejméně 2x ročně.