Město Vizovice
Město Vizovice

Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti ( KOZ ), dříve sbory pro občanské záležitosti

Vážení občané, čtenáři Vizovských novin, pojďme se společně podívat do nitra činnosti komise pro občanské záležitosti, které my zainteresovaní, v běžné mluvě,  říkáme  KOZ. Tato komise je zřizována radou města, jí se zodpovídáme za svoji činnost. Činnost komise je financována  z rozpočtu města.

Náplní práce této komise je komplexní péče o občana od jeho narození. Příprava a zabezpečení občanských obřadů, občanských slavností. Komise se zaměřuje zejména na následující úkoly: formování mezilidských vztahů se zvláštním zřetelem k péči o rodinu, mládež, vztahy mezi generacemi a osamělé spoluobčany umístěné v domovech důchodců.  Komise hledá vytváření nových tradic při využívání vhodných lidových zvyků a obyčejů podle místních a krajových podmínek.

Oslava významných událostí by se neměla odbýt a zanedbávat v návalu práce či z nedostatku peněz. Protože, kdyby si lidé pod pojmem „ jdeme něco slavit“ už nepředstavili nic jiného než jídlo a pití, bylo by to smutné svědectví úpadku kultury našeho života.

Vždyť málokdy strávíme čas tak užitečně, jako když ho věnujeme tomu, abychom druhým udělali radost.

Zajištění obřadů a slavností zabezpečuje komise pro občanské záležitosti. V praxi tím prokazují péči společnosti o člověka a jeho blaho v okamžicích, které patří k nejšťastnějším i nejsmutnějším. Komise, dříve sbory, vykonaly na tomto poli mnoho užitečného, protože v nich pracují obětaví lidé. Jdou kupředu a vytvářejí si vlastní estetiku, metodiku i teorii.

Tato práce je obrazem stavu, jaký v občanském obřadnictví v současné době panuje v oblasti obřadního chování a jednání. Těmito řádky chceme vést k probuzení zájmu o tuto oblast, k tříbení názorů a k hledání nejúčinnějších způsobů, jak se chovat a jednat.

Rok 1999 byl organizací OSN vyhlášen „ Mezinárodním rokem starších lidí-seniorů“.Chce tím zaměřit pozornost na starší generaci a podpořit soužití všech generací. Starším lidem přísluší významná úloha: být svědkem minulosti a učitelem moudrosti budoucích generací. A aby tomu tak bylo, i k tomu mají přispět slavnostní obřady.

Je několik důvodů, pro které je potřebné v této pěkné tradici slavnostních obřadů pokračovat:

 • způsob konzumního života, zvláště ve městech-podivná osamělost uprostřed lidí,
 • drobné spotřebitelské štěstí-lhostejnost
 • malá úcta člověka k člověku

 

Vždyť stvořit nejobyčejnější radost a lásku je největší div světa.

Stalo se pěknou tradicí oslavovat společně, veřejně a důstojně tyto události:

 • Vítání dětí do života
 • Rozloučení s mateřskou školou
 • Vítání dětí do první třídy základní školy
 • Předávání výučních listů, maturitních vysvědčení
 • Svatební obřady, jubilejní svatby
 • Setkání s jubilanty
 • Osobnost města, cena města, čestné občanství
 • Rozloučení se zesnulým

 

                Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.

                                                                                                                                  B.Franklin

                 Ať děláme cokoliv, má nám záležet na tom, co děláme, ne na tom,

                 zda nás někdo vidí.                                                                                   M.T.Cicero
 

Abychom tyto tradice zachovali pro další generace, dovolujeme si vyzvat občany k aktivní účasti, proto přikládáme nově tiskopisy, ze kterých je patrné, proč tak činíme.

Za komisi pro občanské záležitosti Dana Smetanová, matrikářka

Adresa

Masarykovo náměstí 1007
76312, Vizovice

Formuláře

Souhlas s využitím os. údajů pro účely gratulace k životnímu jubileu

ŽivotnÍ jubileum.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB
Staženo: 514×
Vloženo: 11. 3. 2015

Souhlas se zasláním pozvánky na obřad „ Vítání občánků do života „

vítání.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37 kB
Staženo: 846×
Vloženo: 11. 3. 2015

Ostatní

Zpráva komise pro občanské záležitosti

zpráva komise pro občanské záležitosti.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,05 kB
Staženo: 536×
Vloženo: 11. 3. 2015