Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Krizový štáb ORP Vizovice

Krizový štáb ORP Vizovice je pracovní orgán starosty k řešení krizových situací na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice. Krizový štáb svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Členy krizového štábu jsou členové bezpečnostní rady, vedoucí pracovních skupin krizového štábu, zástupci složek IZS a odborníci s ohledem ne druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
 

krizová linka pro občany 771 518 800

email: krize@vizovice.eu

Krizová linka je zřízena na základě nařízení starosty města při svolání krizového štábu event. povodňové komise.

Kontakty

Pozor - linka je aktivní po aktivaci krizového štábu: 771 518 800 E-mail: krize@vizovice.eu

Osoby

Dolanská Silvie, Bc.

Předseda krizového štábu

Mazůrek David, Bc.

Místopředseda krizového štábu

Koňařík Pavel, plk. Ing.

Ředitel ÚO Zlín HZS ČR

Lutonský Tomáš

JSDH Vizovice
Mobil: 737 975 831

Hába David, Ing.

Tajemník krizového štábu

Smilek Petr

IZS - JSDH Vizovice

Jordán Jan, Ing.

Odborník TS
Mobil: 739 204 910
E-mail: tsmv@volny.cz

Novák Michal

IZS - JSDH Slušovice