Město Vizovice
Město Vizovice

Krizový štáb ORP Vizovice

Krizový štáb ORP Vizovice je pracovní orgán starosty k řešení krizových situací na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice. Krizový štáb svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Členy krizového štábu jsou členové bezpečnostní rady, vedoucí pracovních skupin krizového štábu, zástupci složek IZS a odborníci s ohledem ne druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
 

krizová linka pro občany 577 599 199

email: krize@vizovice.eu

Krizová linka je zřízena na základě nařízení starosty města při svolání krizového štábu event. povodňové komise.

Kontakty

Pozor - linka je aktivní po aktivaci krizového štábu: 577599199 E-mail: krize@vizovice.eu

Osoby

Dolanská Silvie, Bc.

Předseda krizového štábu

Hanáková Alena, Mgr.

Místopředsedkyně krizového štábu

Hrtús Štefan, plk. Ing.

Ředitel ÚO HZS ZK

Žůrek Jiří, DiS.

Tajemník krizového štábu ORP Vizovice

Kovářová Petra, Mgr.

Členka

Hajdíková Zdeňka

Členka

Kubíčková Eva, Ing.

Členka

Hába David, Ing.

Člen

Křepelka Tomáš, Ing.

Člen

Miková Lenka

Člen

Balusková Marie, Bc.

Členka

Zlámalová Terezia, JUDr.

Členka

Nedbal Vladimír, Mgr., Ing.

Člen

Vaculík Roman, Ing.

Člen

Straškraba Ivan, Ing.

Technické služby města
Telefon: 577 454 756
Mobil: 739 204 910
E-mail: tsmv@volny.cz

Okál Milan

Starosta SDH Vizovice

Mahďák Marcel, Ing.

HZS Zlínského kraje

Vaněk Jan, npor. Mgr.

Vedoucí OO PČR

Jurčák Karel, Bc.

člen

Lutonský Tomáš

JSDH Vizovice
Mobil: 737 975 831

Fúsiková Jana, JUDr., LL.M.

Členka

Smilek Petr

JSDH Vizovice