Město Vizovice
Vizovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Hasičárna 2. NPhasicarna

 

Prosíme klienty odboru dopravy a SH, aby se i nadále kvůli epidemické situaci objednávali telefonicky u daného pracovníka úřadu.

Řidičské průkazy: Petra Tomancová tel. 777 471 182       
Registr vozidel:  Zdenka Konečná tel. 777 471 184
Bc. Dalibor Hába tel. 777 471 183
Vedoucí odboru a SH: JUDr. Terezia Zlámalová tel. 777 471 180

 

Vymezení přenesené působnosti

  • jako dopravní úřad podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a pro taxislužbu), včetně projednávání a ukládání pokut za jiné správní delikty dle tohoto zákona, mimo těch, které jsou v působnosti obecního živnostenského úřadu
  • podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace a včetně výkonu státního dozoru
  • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně výkonu státního odborného dozoru
  • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o agendu poplatků podle § 37e tohoto zákona

    Formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství

    Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení vozidla z provozu

Adresa

Nábřežní 993
76312, Vizovice

Osoby

Zlámalová Terezia, JUDr.

Vedoucí odboru, Autoškoly, SME, TAXI

Štipčáková Petra, Bc.

Bodový systém,SME

Hába Dalibor, Bc.

Evidence motorových vozidel dovozy motorových vozidel přestavby motorových vozidel

Konečná Zdeňka

Evidence motorových vozidel přestavby motorových vozidel

Tomancová Petra

Registr řidičů, vydávání řidičských průkazů, řidičské oprávnění

Balusková Marie, Bc.

Silniční hospodářství