Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Vymezení přenesené působnosti

  • jako dopravní úřad podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a pro taxislužbu), včetně projednávání a ukládání pokut za jiné správní delikty dle tohoto zákona, mimo těch, které jsou v působnosti obecního živnostenského úřadu
  • podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace a včetně výkonu státního dozoru
  • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně výkonu státního odborného dozoru
  • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o agendu poplatků podle § 37e tohoto zákona
     

Formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení vozidla z provozu
 

Pro vyřízení žádosti na registru vozidel a registru řidičů využijte rezervačního objednávkového systému. Pro vyřízení žádosti na registru vozidel je při zastupování nutné předložit ověřenou plnou moc.

 

https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy

https://www.mdcr.cz

 

Informace o kontrolách, dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole provedené Odborem dopravy a silničního hospodářství v roce 2023

 

Adresa

Nábřežní 993
76312, Vizovice

Osoby

Balusková Marie, Bc.

Silniční hospodářství

Tomancová Petra

Registr řidičů, vydávání řidičských průkazů, řidičské oprávnění

Hába Dalibor, Bc.

Evidence motorových vozidel dovozy motorových vozidel přestavby motorových vozidel

Konečná Zdeňka

Evidence motorových vozidel přestavby motorových vozidel

Výroční zprávy

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2022

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,21 kB
Staženo: 136×
Vloženo: 20. 1. 2023

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2023

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2023.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 75,7 kB
Staženo: 50×
Vloženo: 11. 2. 2024