Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Odbor přestupkový a správní

Popis činnosti odboru
Formuláře používané odborem (dle kategorií)

Evidence obyvatel

  • k přihlášení k trvalému pobytu občan předkládá platný občanský průkaz. V případě, že je vlastníkem daného objektu nemusí předkládat jiné doklady (vlastnictví nemovitosti je ověřeno úřední cestou). Pokud přihlašovaný není majitelem objektu, připojuje se souhlas oprávněné osoby (vlastníka), který předkládá platný OP, případně předloží přihlašovaný platnou nájemní smlouvu, která zakládá užívací právo.

Správní poplatek za přihlášení k TP činí 50,- Kč. 
Občana mladšího 15-ti let přihlašuje k TP zákonný zástupce, který předloží RL dítěte a platný OP. Správní poplatek se nevybírá

  • nově byl zaveden správní poplatek ve výši 100,- Kč (za každou osobu) za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • nově byl zaveden správní poplatek ve výši 100, - Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR. V případě ohlášení ukončení TP na území ČR u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí zaplatí občan správní poplatek ve výši 300,- Kč.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR může občan ohlásit písemně (s úředně ověřeným podpisem) nebo osobně ohlašovně podle místa TP nebo zastupitelskému úřadu. Po ukončení TP na území ČR je občan povinen odevzdat do 15-ti pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu dle místa TP.    

Občanské průkazy, cestovní doklady

Životní situace, návod - Postup při vydávání občanského průkazu
Životní situace, návod - Postup při vydání cestovního dokladu
 

Matrika

Informace pro snoubence
Rezervace termínu svateb

Obřadní síň matriky
síňsíňsíňsíň

 

Adresa

Masarykovo náměstí 1007
76312, Vizovice

Osoby

Kovářová Petra, Mgr., LL.M.

Vedoucí odboru, ohlašovna, volby, evidence obyvatel

Jurčák Karel, Bc.

Referent přestupků, zástupce vedoucí odboru

Hajdíková Zdeňka

Evidence občanských průkazů