Město Vizovice
Město Vizovice

Odbor sociální

Adresa

Nábřežní 993
76312, Vizovice

Osoby

Adámková Eva, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí

Kloudová Šárka, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí

Nedbal Vladimír, Mgr., Ing.

Vedoucí odboru, sociální kurátor, kurátor pro děti a mládež

Šlahařová Božena, Bc.

NRP, doprovázení pěstounů

Šlahařová Marie, DiS.

Sociální péče, opatrovník

Trlicová Jana, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí

Podhányiová Světlana, Bc.

Sociální péče, opatrovník