Město Vizovice
Město Vizovice

Odbor Stavební úřad

Orientační plán budovy
orientační plán
Odbor Stavební úřad:

(1) v oblasti samostatné působnosti přiděluje popisná čísla k označování budov čísly podle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

(2) vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně územního plánování a ukládání sankcí,

(3) Zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn na základě žádostí obcí svého správního celku.

(4) V rámci samostatné působnosti je pořizovatelem územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Vizovice včetně jejích změn a zajišťuje její projednání.

 Městský architekt Vizovice

Konzultační hodiny:       8.00-12.00  -  12.30-17.00h

2. pololetí 2021

14.7., 28.7., 11.8., 25.8, 8.9., 22.9., 6.10.,20.10., 3.11., 1.12., 15.12. 29.12.

ing.arch. Radim Bosák

mob.:    739889172

mail:     radim.bosak@seznam.cz

Adresa

Masarykovo náměstí 1007
76312, Vizovice

Osoby

Vaculík Roman, Ing.

Vedoucí odboru, Územní a stavební řízení, statistika

Chocholatá Jana

Územní a stavební řízení

Macháčková Marie

Územní a stavební řízení

Vaiglová Kateřina, Mgr.

Pořizování územně plánovací dokumentace pro město Vizovice, pořizování územně plánovací dokumentace pro obce spadající pod stavební úřad Vizovice, pořizování územně plánovací dokumentace pro obce spadající pod stavební úřad Slušovice

Musilová Marie, Ing.

Územní a stavební řízení, statistika, RUIAN