Město Vizovice
Město Vizovice

Rada

Rada města Vizovice je výkonným orgánem Města Vizovice v oblasti samostatné působnosti, za její výkon odpovídá Zastupitelstvu města Vizovice.Má 5 členů. Vydává nařízení města ve věcech přenesené působnosti. Zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Schvaluje organizační řád Městského úřadu Vizovice, jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu.

Rada se schází podle potřeby, zpravidla v intervalu 2 týdnů. Jednání rady jsou podle zákona o obcích neveřejná, jednání se řídí jednacím řádem rady, řídí je starosta.

Osoby

Dolanská Silvie, Bc.

Politická příslušnost: NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE
Starostka

Hanáková Alena, Mgr.

Politická příslušnost: NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE
Místostarostka

Šimanová Lenka, JUDr.

Politická příslušnost: Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Členka

Burkart Jaroslav, Ing.

Politická příslušnost: NK s podporou ODS
Člen

Návrat Jindřich, Mgr.

Politická příslušnost: NEZÁVISLÍ PRO VIZOVICE
Člen