Město Vizovice
Město Vizovice

Rezervace termínu svateb

Termíny svatebních obřadů

 

REZERVOVAT SI TERMÍN SVATEBNÍHO OBŘADU BUDE MOŽNO OD 20. 9. 2021

 

Termíny svatebních obřadů je nutné předem rezervovat na matrice MěÚ Vizovice, tel: 777 471 172; e-mail: katerina.kirchnerova@vizovice.eu

Veškeré informace ke svatebním obřadům včetně podmínek konání svatebního obřadu na Státním zámku Vizovice, případně jiných vhodných místech obdržíte na matrice MěÚ Vizovice (p. Kirchnerová, tel.: 777 471 172).

Podmínkou uskutečnění obřadu na zámku ve Vizovicích je uzavření nájemní smlouvy mezi správou zámku a jedním ze snoubenců - až po zapsání termínu na matrice Měú Vizovice.

Postup je následující:

Jeden ze snoubenců poskytne základní osobní údaje správě zámku Vizovice, jako podklad pro uzavření smlouvy a konání svatebního obřadu v rozsahu - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum, hodina a místo konání obřadu (zámek, zahrada), příp. tlumočení obřadu.

Uvedená data poskytne elektronicky na adresu vizovice@npu.cz, ve výjimečných případech telefonicky (577 452 762).


Další informace budou předány a vyřízeny elektronickou cestou.

Za uspořádání svatebního obřadu v areálu SZ Vizovice pro obřady konané v čase vymezeném Smlouvou o spolupráci je stanovena smluvní cena      6 000,- Kč , vč. DPH. Pro obřady konané v jiný den nebo mimo jiné hodiny, vymezené smlouvou o spolupráci, je stanovena smluvní cena  9 000,- Kč, vč. DPH.

Svatební obřady se nekonají ve dnech velikonočních svátků, dalších státem uznaných svátků a v době pořádání festivalu Masters of Rock.

 

Další informace, které se týkají uzavírání manželství a dalších matričních událostí najdete na eGovernmentu Ministerstva vnitra, na portálu občana Průvodce životními situacemi, viz. https://pruvodce.gov.cz/.

 

 

 

 


 

Obřadním místem v termínech níže stanovených je obřadní síň Města Vizovice

 

Rok 2021

 

1. říjen             (11.00 hod., 12.30 hod.)

            5. listopad       (11.00 hod., 12.30 hod.)

6. listopad       (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

3. prosinec      (11.00 hod., 12.30 hod.)

4. prosinec      (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

 

 

Rok 2022

 

7. leden                        (11.00 hod., 12.00 hod.)

8. leden                        (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

4. únor                          (11.00 hod., 12.00 hodin)

5. únor                          (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

4. březen                      (11.00 hod., 12.00 hod.)

5. březen                      (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

1. duben                       (11.00 hod., 12.00 hod.)

2. duben                       (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

6. květen                      (11.00 hod., 12.00 hod.)

3. červen                      (11.00 hod., 12.00 hod.)

1. červenec                  (11.00 hod., 12.00 hod.)

5. srpen                        (11.00 hod., 12.00 hod.)

2. září                           (11.00 hod., 12.00 hod.)

7. říjen                          (11.00 hod., 12.00 hod.)

4. listopad                   (11.00 hod., 12.00 hod.)

5. listopad                   (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

2. prosinec                  (11.00 hod., 12.00 hod.)

3. prosinec                  (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

 

 

V uvedené termíny nehradí snoubenci žádný správní poplatek

Státní zámek Vizovice dle Smlouvy o spolupráci

Rok 2021

                

 

9. října                         (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

16. října                       (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

23. října                       (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

30. října                        (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

 

Rok 2022

 

23. dubna                         (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

7. května                           (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

21. května                        (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

11. června                        (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

25. června                        (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

16. července                    (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

30. července                    (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

13. srpna                          (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

27. srpna                          (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

10. září                              (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

24. září                              (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

8. října                               (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

22. října                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

 

Za svatební obřady bude vybírán správní poplatek 1 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za obřad konaný mimo stanovené obřadní místo.

 

 

Jiné vhodné místo v níže stanovených termínech:

 

 

Rok 2022

 

9. a 30. dubna, 14. a 28. května, 4. a 18. června, 2. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října v době od 11.00 do 15.00 hodin

 

(časy začátků svatebních obřadů budou zapisovány tak, aby svatební obřady navazovaly na sebe)

 

Již rezervováno: 

 

14. 5. - 12.00, 13.00

4. 6. - 12.00, 13.00, 14.00

18. 6. - 13.00 

2. 7. - 13.00, 14.00

6. 8. - 11.00, 12.00

3. 9. - 11.00

17. 9. - 12.00, 13.00, 14.00

15. 10. - 12.00

 

Za svatební obřady bude vybírán správní poplatek 1 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za obřad konaný mimo stanovené obřadní místo.