Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rezervace termínu svateb

Termíny svatebních obřadů

 

 


Termíny svatebních obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je nutné rezervovat na matrice MěÚ Vizovice, tel: 777 471 172; e-mail: katerina.kirchnerova@mestovizovice.cz


Svatební obřady a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství se nekonají ve dnech státem uznaných svátků a v době pořádání festivalu Masters of Rock.

 

Další informace, které se týkají uzavírání manželství a dalších matričních událostí najdete na eGovernmentu Ministerstva vnitra, na portálu občana Průvodce životními situacemi, viz. https://pruvodce.gov.cz/.

 

 

 

 


 

Místem pro konání svatebních obřadů je obřadní síň Městského úřadu Vizovice a to v následujících termínech:

 

Rok 2024

 

5. duben           (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

6. duben           (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

3. květen           (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

7. červen           (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

19. červenec     (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

2. srpen             (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

6. září                (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

4. říjen               (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

1. listopad         (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

2. listopad         (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

6. prosinec        (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

7. prosinec        (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

 

V uvedené termíny nehradí snoubenci žádný správní poplatek.

 

 

 

Místem pro přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je obřadní síň Městského úřadu Vizovice v každý první pátek a sobotu v kalendářním měsíci v době od 10.00 do 14.00 hodin. Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství se nebude konat ve dnech státem uznaných svátků.

 

 

Veškeré informace ke svatebním obřadům a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství včetně podmínek konání obřadu na Státním zámku Vizovice, případně jiných vhodných místech obdržíte na matrice MěÚ Vizovice (p. Kirchnerová, tel.: 777 471 172).

Podmínkou uskutečnění obřadu na zámku ve Vizovicích je uzavření nájemní smlouvy mezi správou zámku a jedním ze snoubenců - až po zapsání termínu na matrice Měú Vizovice.

Postup je následující:

Jeden ze snoubenců poskytne základní osobní údaje správě zámku Vizovice, jako podklad pro uzavření smlouvy a konání svatebního obřadu v rozsahu - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum, hodina a místo konání obřadu (zámek, zahrada), příp. tlumočení obřadu.

Uvedená data poskytnete elektronicky na adresu vizovice@npu.cz, ve výjimečných případech telefonicky (577 452 762).


Další informace budou předány a vyřízeny elektronickou cestou.

Za uspořádání svatebního obřadu v areálu SZ Vizovice pro obřady konané v čase vymezeném Smlouvou o spolupráci je stanovena smluvní cena    7 000,- Kč , vč. DPH. Pro obřady konané v jiný den nebo mimo jiné hodiny, vymezené smlouvou o spolupráci, je stanovena smluvní cena  9 000,- Kč, vč. DPH.

Termíny svatebních obřadů na Státním zámku Vizovice dle Smlouvy o spolupráci:

 

Rok 2024

 

20. dubna                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

11. května                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

25. května                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

8. června                                               (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

22. června                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

20. července                                         (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

10. srpna                                               (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

24. srpna                                               (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

21. září                                                  (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

12. října                                                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

26. října                                                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

 

Za svatební obřady/prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude vybírán správní poplatek 3 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu.

 

Jiné vhodné místo v níže stanovených termínech:

 

Rok 2024

 

13. a 27. dubna, 4. a 18. května, 1., 15. a 29. června, 27. července, 3., 17. a 31. srpna, 7. a 14. září, 5. a 19. října

 

(časy začátků obřadů budou zapisovány tak, aby navazovaly na sebe)

 

 

Již rezervováno: 

18. 5. - 11.00

1. 6. - 12.00, 13.00

15. 6. - 12.00, 13.00

29. 6. - 11.00

27. 7. - 13.00, 14.00

3. 8. - 11.00, 12.00, 13.00

31. 8. - 13.00

7. 9. - 11.00, 12.00, 13.00

14. 9. - 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

 

Za svatební obřady/prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude vybírán správní poplatek 3 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu.