Město Vizovice
Vizovice

Rezervace termínu svateb

Termíny svatebních obřadů

 

 

 

Termíny svatebních obřadů je nutné předem rezervovat na matrice MěÚ Vizovice, tel: 777 471 172; e-mail: katerina.kirchnerova@vizovice.eu

Veškeré informace ke svatebním obřadům včetně podmínek konání svatebního obřadu na Státním zámku Vizovice, případně jiných vhodných místech obdržíte na matrice MěÚ Vizovice (p. Kirchnerová, tel.: 777 471 172).

Podmínkou uskutečnění obřadu na zámku ve Vizovicích je uzavření nájemní smlouvy mezi správou zámku a jedním ze snoubenců - až po zapsání termínu na matrice Měú Vizovice.

Postup je následující:

Jeden ze snoubenců poskytne základní osobní údaje správě zámku Vizovice, jako podklad pro uzavření smlouvy a konání svatebního obřadu v rozsahu - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum, hodina a místo konání obřadu (zámek, zahrada), příp. tlumočení obřadu.

Uvedená data poskytne elektronicky na adresu vizovice@npu.cz, ve výjimečných případech telefonicky (577 452 762).


Další informace budou předány a vyřízeny elektronickou cestou.

Za uspořádání svatebního obřadu v areálu SZ Vizovice pro obřady konané v čase vymezeném Smlouvou o spolupráci je stanovena smluvní cena      6 000,- Kč , vč. DPH. Pro obřady konané v jiný den nebo mimo jiné hodiny, vymezené smlouvou o spolupráci, je stanovena smluvní cena  9 000,- Kč, vč. DPH.

Svatební obřady se nekonají ve dnech velikonočních svátků, dalších státem uznaných svátků a v době pořádání festivalu Masters of Rock.

 

Další informace, které se týkají uzavírání manželství a dalších matričních událostí najdete na eGovernmentu Ministerstva vnitra, na portálu občana Průvodce životními situacemi, viz. https://pruvodce.gov.cz/.

 

Podmínky konání svatebních obřadů

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021 je možno od 24. května 2021 konat sňatečné obřady v počtu:

 

1) do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách (není nutné se prokazovat testem ani čímkoli jiným),

 

2) od 31 do 50 osob ve vnitřních prostorách, s povinností, aby osoby účastnící se obřadu:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

3) od 31 do 100 osob ve vnějších prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny a) až d). 

 

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikáře, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě apod.

Matrikář ani oddávající nejsou oprávněni splnění podmínek uvedených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví kontrolovat. Na obřad se ale může dostavit kontrola orgánů hygieny nebo Policie ČR, které mohou provézt namátkovou kontrolu.

Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. 

Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa).

 

 

 


 

Obřadním místem v termínech níže stanovených je obřadní síň Města Vizovice

 

Rok 2021

 

4. červen        (11.00 hod., 12.30 hod.)

2. červenec     (11.00 hod., 12.30 hod.)

6. srpen          (11.00 hod., 12.30 hod.)

3. září              (11.00 hod., 12.30 hod.)

1. říjen             (11.00 hod., 12.30 hod.)

             5. listopad       (11.00 hod., 12.30 hod.)

6. listopad       (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

3. prosinec      (11.00 hod., 12.30 hod.)

4. prosinec      (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

 

V uvedené termíny nehradí snoubenci žádný správní poplatek

Státní zámek Vizovice dle Smlouvy o spolupráci

Rok 2021

                

15. května                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

22. května                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

12. června                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

19. června                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

26. června                  (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

17. července              (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

24. července              (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

31. července              (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

14. srpna                    (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

21. srpna                    (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

28. srpna                    (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

11. září                        (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

25. září                        (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

9. října                         (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

16. října                       (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

23. října                       (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

30. října                        (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

 

Za svatební obřady bude vybírán správní poplatek 1 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za obřad konaný mimo stanovené obřadní místo.

 

 

Jiné vhodné místo v níže stanovených termínech:

 

Rok 2021

 

             5. června, 3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října a to v době od 11.00 do 15.00 hod

           (časy začátků svatebních obřadů budou matrikou zapisovány tak, aby svatební obřady navazovaly na sebe)

 

Již zarezervováno:

5. 6. -  11.00, 12.00, 13.00 hodin

3. 7. - 11.00 hodin

7. 8.  - 12.00, 13.00, 14.00 hodin

4. 9. - 12.00, 13.00 hodin

2. 10. - 12.00 hodin

 

Za svatební obřady bude vybírán správní poplatek 1 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za obřad konaný mimo stanovené obřadní místo.