Město Vizovice
Vizovice

Rezervace termínu svateb

Termíny svatebních obřadů

 

Termíny svateb na rok 2020 se zapisují od 1. 10. 2019

 

 

Termíny svatebních obřadů je nutné předem rezervovat na matrice MěÚ Vizovice, tel: 777 471 172; e-mail: katerina.kirchnerova@vizovice.eu

Veškeré informace ke svatebním obřadům včetně podmínek konání svatebního obřadu na Státním zámku Vizovice, případně jiných vhodných místech obdržíte na matrice MěÚ Vizovice (p. Kirchnerová, tel.: 777 471 172).

Podmínkou uskutečnění obřadu na zámku ve Vizovicích je uzavření nájemní smlouvy mezi správou zámku a jedním ze snoubenců - až po zapsání termínu na matrice Měú Vizovice.

Postup je následující:

Jeden ze snoubenců poskytne základní osobní údaje správě zámku Vizovice, jako podklad pro uzavření smlouvy a konání svatebního obřadu v rozsahu - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum, hodina a místo konání obřadu (zámek, zahrada), příp. tlumočení obřadu.

Uvedená data poskytne elektronicky na adresu vizovice@npu.cz, ve výjimečných případech telefonicky (577 452 762).

Další informace budou předány a vyřízeny elektronickou cestou.

Za uspořádání svatebního obřadu v areálu SZ Vizovice pro obřady konané v čase vymezeném Smlouvou o spolupráci je stanovena smluvní cena       6 000,- Kč , vč. DPH. Pro obřady konané v jiný den nebo mimo jiné hodiny, vymezené smlouvou o spolupráci, je stanovena smluvní cena 9 000,- Kč, vč. DPH.

Termíny svateb na rok 2020 se zapisují od 01. 10. 2019. Svatební obřady se nekonají ve dnech velikonočních svátků, dalších státem uznaných svátků a v době pořádání festivalu Masters of Rock.

 

 


 

Obřadním místem v termínech níže stanovených je obřadní síň Města Vizovice


Rok 2020

 

10. leden        (11.00 hod., 12.30 hod.)

11. leden        (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

07. únor          (11.00 hod., 12.30 hodin)

08. únor          (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

06. březen      (11.00 hod., 12.30 hod.)

07. březen      (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

03. duben       (11.00 hod., 12.30 hod.)

04. duben       (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

15. květen       (11.00 hod., 12.30 hod.)

05. červen      (11.00 hod., 12.30 hod.)

03. červenec   (11.00 hod., 12.30 hod.)

07. srpen        (11.00 hod., 12.30 hod.)

04. září           (11.00 hod., 12.30 hod.)

02. říjen          (11.00 hod., 12.30 hod.)

06. listopad     (11.00 hod., 12.30 hod.)

07. listopad     (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

04. prosinec    (11.00 hod., 12.30 hod.)

05. prosinec    (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

 

V uvedené termíny nehradí snoubenci žádný správní poplatek

Státní zámek Vizovice dle Smlouvy o spolupráci

 

 

Rok 2020

 

18. dubna                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

25. dubna                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

9. května                   (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

16. května                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

23. května                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

30. května                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

13. června                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

20. června                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

27. června                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

18. července             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

25. července             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

8. srpna                     (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

15. srpna                   (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

22. srpna                   (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

29. srpna                   (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

12. září                       (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

19. září                       (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

26. září                       (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

10. října                      (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

17. října                      (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

24. října                      (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

31. října                      (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

 

 

 

Jiné vhodné místo v níže stanovených termínech:

 

Rok 2020

 

2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října a to v době od 11.00 do 15.00 hod

 

(časy začátků svatebních obřadů budou matrikou zapisovány tak, aby svatební obřady navazovaly na sebe)

 

           Již zarezervováno:

 

2. 5.

6. 6.  -   11.00, 12.00, 13.00

4. 7.  -   12.00

1. 8. 

5. 9.  -   13.00, 14.00

3. 10. - 12.00

 

 

 

 

 

Za svatební obřady bude vybírán správní poplatek 1.000,- Kč dle položky 12 z.č. 634/2004 Sb., za obřad konaný mimo stanovené obřadní místo.