Město Vizovice
Město Vizovice

Rezervace termínu svateb

Termíny svatebních obřadů

 

 

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ NA ROK 2024 SI MŮŽETE REZERVOVAT OD 14. 9. 2023

 


Termíny svatebních obřadů je nutné rezervovat na matrice MěÚ Vizovice, tel: 777 471 172; e-mail: katerina.kirchnerova@mestovizovice.cz


Svatební obřady se nekonají ve dnech velikonočních svátků, dalších státem uznaných svátků a v době pořádání festivalu Masters of Rock.

 

Další informace, které se týkají uzavírání manželství a dalších matričních událostí najdete na eGovernmentu Ministerstva vnitra, na portálu občana Průvodce životními situacemi, viz. https://pruvodce.gov.cz/.

 

 

 

 


 

Obřadním místem v termínech níže stanovených je obřadní síň Města Vizovice

 

 

Rok 2023

 

1. prosinec (11.00 hod., 12.00 hod.)

2. prosinec (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

V uvedené termíny nehradí snoubenci žádný správní poplatek

 

Rok 2024

5. leden            (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

6. leden            (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

2. únor              (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

3. únor              (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

1. březen          (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

2. březen          (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

5. duben           (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

6. duben           (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

3. květen           (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

7. červen           (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

19. červenec     (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

2. srpen             (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

6. září                (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

4. říjen               (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

1. listopad         (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

2. listopad         (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

6. prosinec        (11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod.)

7. prosinec        (11.00 hod., 11.45 hod., 12.30 hod.)

V uvedené termíny nehradí snoubenci žádný správní poplatek

 

Veškeré informace ke svatebním obřadům včetně podmínek konání svatebního obřadu na Státním zámku Vizovice, případně jiných vhodných místech obdržíte na matrice MěÚ Vizovice (p. Kirchnerová, tel.: 777 471 172).

Podmínkou uskutečnění obřadu na zámku ve Vizovicích je uzavření nájemní smlouvy mezi správou zámku a jedním ze snoubenců - až po zapsání termínu na matrice Měú Vizovice.

Postup je následující:

Jeden ze snoubenců poskytne základní osobní údaje správě zámku Vizovice, jako podklad pro uzavření smlouvy a konání svatebního obřadu v rozsahu - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum, hodina a místo konání obřadu (zámek, zahrada), příp. tlumočení obřadu.

Uvedená data poskytnete elektronicky na adresu vizovice@npu.cz, ve výjimečných případech telefonicky (577 452 762).


Další informace budou předány a vyřízeny elektronickou cestou.

Za uspořádání svatebního obřadu v areálu SZ Vizovice pro obřady konané v čase vymezeném Smlouvou o spolupráci je stanovena smluvní cena    7 000,- Kč , vč. DPH. Pro obřady konané v jiný den nebo mimo jiné hodiny, vymezené smlouvou o spolupráci, je stanovena smluvní cena  9 000,- Kč, vč. DPH.

Termíny svatebních obřadů na Státním zámku Vizovice dle Smlouvy o spolupráci:

 

Rok 2024

20. dubna                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

11. května                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

25. května                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

8. června                                               (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

22. června                                             (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

20. července                                         (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

10. srpna                                               (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

24. srpna                                               (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

21. září                                                  (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

12. října                                                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

26. října                                                 (10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod.)

 

Za svatební obřady bude vybírán správní poplatek 1 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za obřad konaný mimo stanovené obřadní místo.

 

Jiné vhodné místo v níže stanovených termínech:

 

Rok 2024

 

13. a 27. dubna, 4. a 18. května, 1., 15. a 29. června, 27. července, 3., 17. a 31. srpna, 7. a 14. září, 5. a 19. října

 

(časy začátků svatebních obřadů budou zapisovány tak, aby svatební obřady navazovaly na sebe)

 

 

Již rezervováno: 

1. 6. - 12.00

15. 6. - 12.00

27. 7. - 13.00

7. 9. - 13.00

14. 9. - 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

 

 

Za svatební obřady bude vybírán správní poplatek 1 000,- Kč dle položky 12 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za obřad konaný mimo stanovené obřadní místo.