Město Vizovice
Vizovice

Závěrečný účet města

Zpráva o výsledcích finančních kontrol města za rok 2017

Zpráva o výsledcích finančních kontrol města v roce 2016
Zpráva o výsledcích finančních kontrol města v roce 2015
Zpráva o výsledcích finančních kontrol města v roce 2014
Zpráva o výsledcích finančních kontrol města v roce 2013

 

Rozpočtová odpovědnost města Vizovice - podíl dluhu k průměru příjmů - stav k 31.12.2016
 

Závěrečný účet města za rok 2016
Závěrečný účet města za rok 2016 - textová část
Příloha č. 1 - rozbor čerpání rozpočtu
Příloha č. 2 - výkaz FIN 2-12 - plnění rozpočtu
Příloha č. 3 - rozvaha
Příloha č. 4 - výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 5 - příloha k účetní závěrce
Příloha č. 6 - úvěry a dlouhodobé závazky
Příloha č. 7 - přehled investičních výdajů 2016
Příloha č. 8 - přehled pohledávek
Příloha č. 9 - Hlavní kniha
Příloha č. 10 - poskytnutá finanční podpora
Příloha č. 11 - inventarizační zpráva
Příloha č. 12 - Zpráva o přezkumu hospodaření
Příloha č. 13 - MŠ - přehled hospodaření
Příloha č. 14 - ZŠ - přehled hospodaření
Příloha č. 15 - DDM Zvonek Vizovice - přehled hospodaření
Příloha č. 16 - TSMV - přehled hospodaření

Závěrečný účet města za rok 2015
Závěrečný účet města za rok 2015 schválen ZMV dne  18.5.2016 usnesením č. V /78/16

Závěrečný účet města za rok 2014
Závěrečný účet města za rok 2014 schválen ZMV dne 25.5.2015 usnesením č. V/78/15

Závěrečný účet města za rok 2013
Závěrečný účet města za rok 2013 schválen ZMV dne 12.5.2014 usnesením č. IV/90/14

Závěrečný účet města za rok 2012
Závěrečný účet města za rok 2012 schválen ZMV dne 24.6.2013 usnesením č. VI/118/13.

Závěrečný účet města za rok 2011
Tabulková část

Závěrečný účet města za rok 2010
Tabulková část

Závěrečný účet města za rok 2009
Tabulková část

Závěrečný účet města za rok 2008
Tabulková část

Závěrečný účet města za rok 2007
Tabulková část

Závěrečný účet města za rok 2006
Tabulková část