Město Vizovice
Vizovice

Dotační program pro rok 2021 - Činnost s dětmi a mládeží - schváleno radou města dne 16.12.2020

Datum sejmutí: 31. 1. 2022 Zodpovídá: Ing. Eva Kubíčková