Město Vizovice
Vizovice

KÚZK - VV - Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí - odvolání Štětkářová

Číslo jednací: MUVIZ 19027/2020

Datum sejmutí: 4. 12. 2020 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková