Město Vizovice
Město Vizovice

Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení ke koncepci :Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava

Číslo jednací: MUVIZ 17557/2020

Datum sejmutí: 2. 11. 2020 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková