Město Vizovice
Vizovice

Ministerstvo ŽP - Posuzování vlivů koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027" na životní prostředí - závěr zjišťovacího řízení

Číslo jednací: MUVIZ 2926/2021

Datum sejmutí: 9. 3. 2021 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková