Město Vizovice
Vizovice

MŽP-VV- Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Číslo jednací: MUVIZ 9428/2021

Datum sejmutí: 18. 6. 2021 Zodpovídá: Zdeňka Hajdíková