Město Vizovice
Vizovice

Záměr prodeje částí pozemků p.č. 4550/45, p.č. 4550/10 a p.č. 4550/2 v k.ú. Vizovice

Číslo jednací: MUVIZ 016188/2021

Datum sejmutí: 29. 9. 2021 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál