Město Vizovice
Vizovice

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1023/2 v k.ú. Vizovice

Číslo jednací: MUVIZ 008207/2021

Datum sejmutí: 27. 5. 2021 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál