Město Vizovice
Vizovice

Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 4550/45, p.č. 4550/10 a p.č. 4550/2 v k.ú. Vizovice

Číslo jednací: MUVIZ 010082/2021

Datum sejmutí: 24. 6. 2021 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál