Město Vizovice
Vizovice

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4883/12 v k.ú. Vizovice

Datum sejmutí: 27. 7. 2020 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál