Město Vizovice
Vizovice

Záměr směny části pozemku p.č. 5295/15 za část pozemku p.č. 5295/2 v k.ú. Vizovice

Datum sejmutí: 10. 3. 2021 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál