Město Vizovice
Vizovice

Záměr směny části pozemku p.č. 5573 za pozemek p.č. 5569 v k.ú. Vizovice

Datum sejmutí: 26. 1. 2021 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál