Město Vizovice
Vizovice

Záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 5/13/NAJ ze dne 18.7.2013

Číslo jednací: MUVIZ 010084/2021

Datum sejmutí: 24. 6. 2021 Zodpovídá: Mgr. Petr Dostál