Město Vizovice
Vizovice

COVID-19 - Mimořádné opatření MZ ČR pořadatelům hromadných akcí na území ČR s předpokládanou účastí nad 5 000 osob

Zodpovídá: Jiří Žůrek DiS.