Město Vizovice
Město Vizovice

Návrh OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - k. ú. Podkopná Lhota

Číslo jednací: MUVIZ 000424/2022

Číslo spisu: S MUVIZ 022096/2021

umístění trvalého dopravního značení po provedených stavebních pracích v rámci stavby "Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď"

návrh OOP sil. III/4893, MK Podkopná Lhota (408.21 kB)

Datum sejmutí: 25. 1. 2022 Zodpovídá: Petra Štipčáková