Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - obec Všemina

Číslo jednací: MUVIZ 013830/2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Zákaz vjezdu vozidel - místní komunikace v obci Všemina

OOP - stanovení

příloha - situace

Datum sejmutí: 2. 11. 2020 Zodpovídá: Bc. Marie Balusková