Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zádveřice-Raková, sil. III/4885 a účelové komunikace

Číslo jednací: MUVIZ 0017912/2019

Číslo spisu: S MUVIZ 017912/2019

Datum sejmutí: 22. 1. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková