Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Jasenná, k. ú. Jasenná na Moravě (stavba chodníků podél sil. I/69)

Číslo jednací: MUVIZ 008502/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 008502/2020

Datum sejmutí: 15. 6. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková