Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Všemina, k. ú. Všemina

Číslo jednací: MUVIZ 010195/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 010195/2020

Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v obci Všemina - havárie na pozemní komunikaci

OOP stanovení PÚ - MK v obci Všemina, k. ú. Všemina

Datum sejmutí: 7. 7. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková