Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Veselá, k. ú. Veselá u Zlína (oprava průtahu sil. III/4918)

Číslo jednací: MUVIZ 010915/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 010915/2020

Datum sejmutí: 24. 7. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková