Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji, sil. II/491 Slušovice - Hrobice)

Číslo jednací: MUVIZ 009812/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 009812/2021

Datum sejmutí: 23. 6. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková