Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - realizace stavby Rekonstrukce náměstí Svobody města Slušovice - II. etapa

Číslo jednací: MUVIZ 015608/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 015608/2021

Datum sejmutí: 29. 9. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková