Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/492 k. ú. Zádveřice

Číslo jednací: MUVIZ 007356/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 007356/2020

Datum sejmutí: 29. 5. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková