Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/492 k. ú. Zádveřice

Číslo jednací: MUVIZ 008145/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 008145/2021

Přechodná úprava provozu na sil. II/492 k. ú. Zádveřice (příjezd do obce Zádveřice-Raková ve směru od obce Horní Lhota)

OOP stanovení PÚ - sil. II/492 k. ú. Zádveřice (424.88 kB)

situace DZ (151.61 kB)

Datum sejmutí: 28. 5. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková