Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4915, k. ú. Všemina

Číslo jednací: MUVIZ 014705/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 014705/2020

Datum sejmutí: 29. 9. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková