Město Vizovice
Město Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4915, MK Slušovice, ul. Školní kabelové vedení NN (provádění prací)

Číslo jednací: MUVIZ 018175/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 018175/2021

Datum sejmutí: 29. 10. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková