Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/4918, MK v obci Veselá, k. ú. Veselá u Zlína

Číslo jednací: MUVIZ 012026/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 012026/2021

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - konání bohoslužby v místní kapli obce Veselá

OOP stanovení PÚ - Veselá, sil. III/4918 a MK (425.55 kB)

situace DZ (340.71 kB)

Datum sejmutí: 29. 7. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková