Město Vizovice
Město Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Slušovice, rekonstrukce chodníků nám. Svobody

Číslo jednací: MUVIZ 000162/2022

Číslo spisu: S MUVIZ 000162/2022

Datum sejmutí: 25. 1. 2022 Zodpovídá: Petra Štipčáková