Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Slušovice, rekonstrukce inženýrských sítí nám. Svobody

Číslo jednací: MUVIZ 008918/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 008918/2021

Datum sejmutí: 14. 6. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková