Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Slušovice, rekonstrukce nám. Svobody - inženýrské sítě

Číslo jednací: MUVIZ 014512/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 014512/2020

Datum sejmutí: 29. 9. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková