Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Slušovice, sil. III/4915 ul. Školní - úprava vodovodní sítě

Číslo jednací: MUVIZ 006302/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 006302/2021

Datum sejmutí: 5. 5. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková