Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Trnava, sil. III/4893, MK a ÚK - rekonstrukce mostu přes potok Trnávka

Číslo jednací: MUVIZ 017505/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 017505/2020

Datum sejmutí: 5. 11. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková