Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vizovice, MK ul. Polní

Číslo jednací: MUVIZ 010276/2020

Číslo spisu: S MUVIZ 010276/2020

Přechodná úprava provozu - havárie na pozemní komunikaci

OOP stanovení PÚ - Vizovice, MK Polní (havárie)

Datum sejmutí: 7. 7. 2020 Zodpovídá: Petra Štipčáková