Město Vizovice
Vizovice

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vizovice, parkovací plocha ul. Tyršova

Číslo jednací: MUVIZ 005116/2021

Číslo spisu: S MUVIZ 005116/2021

Datum sejmutí: 23. 4. 2021 Zodpovídá: Petra Štipčáková